جلسه یکسان‌سازی عناوین و امتیازات فعالیت‌های تبلیغی

جلسه یکسان‌سازی عناوین و امتیازات فعالیت‌های تبلیغی با حضور «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین سیدعلی عماد»، رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه، «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین حسین ملانوری»، معاون تبلیغ و امور فرهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین آرش رجبی»، معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جلال منتظری»، معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان، «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی»، معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، «سرکار خانم معصومه شریفی»، معاون فرهنگی تبلیغی جامعهالزهراء علیهاسلام،  و «حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین محمد جنتی»، مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در سالن جلسات ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار شد.

در این جلسه رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه نکاتی را در خصوص ضرورت و اهمیت یکسان‌سازی عناوین فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی و ایجاد وحدت رویه در امتیازدهی به این فعالیت‌ها در حوزه‌های علمیه به ویژه برای شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر مطرح و بیان کرد: «این کار در بخش فعالیت‌های پژوهشی به توفیق الهی و با همت معاونان پژوهش مراکز مدیریت حوزوی و رؤسای مراکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه و حوزه علمیه خراسان نهایی شد و مبنا و معیار امتیازدهی فعالیت‌های پژوهشی در همه مراکز حوزوی قرار گرفت. در عرصۀ تبلیغ نیز این یکسان‌سازی و وحدت رویه ضرورت دارد، لذا مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه با همکاری نمایندگان معاونت‌های تبلیغ مراکز مدیریت حوزوی و دفتر تبلیغات اسلامی، جدول پیشنهادی فعالیت‌های تبلیغی را تدوین نموده و برای یکسان ‌ساختن عناوین و امتیازات فعالیت‌های تبلیغی، به معاونت‌های تبلیغ مراکز مدیریت حوزوی و سایر نهادهای تبلیغی پیشنهاد کرد».

در این جلسه عناوین فعالیت‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت به تصویب اعضا رسید. همچنین مقرر شد در خصوص تعیین امتیاز هر فعالیت نیز با کسب نظر حاضران در جلسه موضوع پیگیری و نهایی شود.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان