چهل و سومین نشست هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه، دی ۱۴۰۱​

چهل و سومین جلسه هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ برگزار شد. در این جلسه، گزارش شناسایی استعدادهای برتر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای عماد رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر ارائه شد و به تأیید هیأت امناء رسید. همچنین مصوبات کمیسیون هیأت امناء در خصوص پایه ای شدن شناسایی در عرصه های پژوهش و تبلیغ به جای مقطعی بودن و نیز تبدیل معدل تحصیلی از شرط به امتیاز تأیید شد و تأکید شد در شناسایی سال جاری عرصه های تدریس، تبلیغ و پژوهش فعال تر شود. سپس حجت الاسلام و المسلمین آقای میرمحمدی رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه گزارشی از حمایت های مرکز خدمات از استعدادهای برتر و افزایش این حمایت ها در سال ۱۴۰۱ ارائه نمود. رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر نیز گزارشی از حمایت های بنیاد ملی نخبگان از مستعدان برتر حوزوی ارائه نمود.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان