گزارش تصویری نشست توجیهی طرح شهید صیاد شیرازی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی

نشست توجیهی طرح شهید صیاد شیرازی ویژه دانش‌آموختگان برتر حوزوی از سوی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در سالن آیت‌الله حائری مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار شد. بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی بزرگنمایی