فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه سال ۱۴۰۲ ـ ویژه برادران

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برای شناسایی طلاب استعداد برتر برادر در سال ۱۴۰۲ در عرصه‌های تحصیل و تدریس فراخوان داد و ثبت نام از روز شنبه ۴ آبان ماه آغاز و تا ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، طلاب می توانند از طریق سامانه مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه به نشانی https://monh.ir ثبت نام کنند.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری