اطلاعیه در خصوص فراخوان دوره یازدهم عرصه پژوهش برادران

قابل توجه طلابی که در فراخوان دوره یازدهم عرصه پژوهش برادران ثبت‌نام کرده‌اند.

آخرین مهلت ثبت آثار و فعالیت‌های پژوهشی در سامانه پیشخوان حوزه‌های علمیه (نجاح) روز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ است.

تذکر مهم:

ثبت فعالیت‌های پژوهشی الزاما باید در سامانه پیشخوان حوزه‌های علمیه (نجاح) انجام گیرد. و به آثاری که در سایر سامانه‌ها (سامانه monh.ir، سامانه مرکز خدمات و…) بارگذاری شوند ترتیب اثر داده نمی‌شود.

معاونت امور استعدادهای برتر مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری