تشکیل کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی

تشکیل کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی

 نشست کارگروه تبلیغ و امور فرهنگی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ با حضور نمایندگان معاونت های تبلیغ حوزه های علمیه برادران، خواهران و جامعه‌الزهرا(س)، نماینده دفتر تبلیغات و مسئولان بخش‌های نخبگانی برگزار شد.

در این جلسه، تعداد ۲۸ نفر به عنوان استعداد برتر در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب و جهت تأیید نهائی به کمیسیون معرفی شدند.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری