نشست عوامل اجرائی اردوی فرهنگی – زیارتی استعدادهای برتر حوزوی مشهد مقدس

نشست عوامل اجرائی اردوی فرهنگی – زیارتی استعدادهای برتر حوزوی مشهد مقدس در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این جلسه نقاط ضعف و قوت و تجارب اردوی مشهد با حضور مدیر و معاونین مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر، مدیر دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر و سایر مجریان اردو بررسی شد و راهکار ها ، توصیه ها و تدابیر لازم در جهت بهره گیری حداکثری از ظرفیت اردوهای آتی تجمیع گردید.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری