یکصد و نود یکمین و جلسه کمیسیون هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه برگزار شد

در این جلسه پرونده واجدان شرایط استعداد برتری حوزه‌های علمیه برادران، حوزه اصفهان، جامعهالزهراءعلیهاسلام و تعدادی از پرونده واجدان شرایط حوزه خواهران بررسی شد و مجموعاً تعداد ۱۵۹ نفر به عنوان «استعداد برتر» در عرصه تحصیل انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه پرونده واجدان شرایط استعداد برتری حوزه های علمیه برادران و جامعهالزهراءعلیهاسلام در عرصه تدریس بررسی شد و تعداد ۸ نفر به عنوان «استعداد برتر» در تدریس انتخاب شدند.