نشست اجرائی سازی سند راهبردی نخبگانی

نشست اجرائی سازی سند راهبردی نخبگانی

روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ نشست اجرائی سازی سند راهبردی نخبگان با حضور مدیرکل دفتر اجرائی سازی سند ، رئیس مرکز امورنخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه به همراه معاونان مرکز ومدیران بخش های نخبگانی مراکز حوزوی برگزار شد.

در این نشست موضوعات اجرائی سازی سند راهبردی مورد بحث و مطالعه قرار گرفت که اهم این موضوعات به شرح ذیل می باشد:

بررسی راهکارهای اجرائی سازی سند راهبردی نخبگان کشور در حوزه‌های علمیه؛
گفتگو درخصوص بازنگری و اصلاح سند در برخی موارد و روز آمد سازی آن ؛
بررسی و پیشنهاد اصلاحی در خصوص گزارش اقدامات و عملکرد حوزه های علمیه در اجرایی سازی سند.