صدونودوسومین و صدونودوچهارمین جلسات کمیسیون هیات امنای مرکز امورنخبگان واستعدادهای برتر حوزه های علمیه برگزار شد.

 

 

 

 

صدونودوسومین و صدونودوچهارمین جلسات کمیسیون هیات امنای مرکز امورنخبگان واستعدادهای برتر حوزه های علمیه برگزار شد.

دراین جلسه، شرکت واجدان شرایط درفرایند شناسایی عرصه های پژوهش و تبلیغ  مطرح و مقرر شد:

در حوزه های برادران کسانی که شاغل درسطح یک ،دو و سه هستند، حداکثر یک بار؛

و کسانی که شاغل  درس خارج هستند هر دو سال یک بار می توانند در مصاحبه این عرصه ها شرکت کنند؛

همچنین حوزه های خواهران کسانی که در سطح دو  شاغل  به تحصیل هستند حداکثر یک بار؛

و درسطح سه وچهار حداکثر دوبار در هر مقطع  می توانند در این مصاحبه شرکت کنند؛

همچنین در این جلسه ضرایب بن هدفمندی معیشت مرکزخدمات و ضرایب هدفمندی شهریه برای جامعه نخبگانی به تصویب رسید.

در این جلسه،برخی ازضوابط ومقررات در قلمرو شناسائی استعدادهای برترموردبررسی قرارگرفته واصلاح گردید.

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری