تشکیل کارگروه آموزش (عرصه تحصیل)

 

• تشکیل کارگروه آموزش (عرصه تحصیل)

نشست کارگروه آموزش مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۹با حضور رئیس و معاون مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر،مدیردفترامورنخبگان واستعدادهای برتر،نماینده معاونت آموزش حوزه های علمیه برادران، نمایندگان بخش‌های نخبگانی حوزه‌های خواهران، جامعه‌الزهرا(س) و اصفهان برگزار شد.

در این جلسه، موضوعات ذیل مطرح گردید:

۱ـ تقویم برگزاری جلسات شورای هماهنگی و کارگروه آموزش در سال ۱۴۰۳

۲ـ طرح شناسائی و جذب دانش آموزان استعداد برتر (سمپاد) به حوزه های علمیه؛ که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن انجام شد.

۳ـ بررسی پرونده نامزدان استعداد برتری سطح ۲ و ۳ عرصه تحصیل حوزه های خواهران و جامعه الزهرا(س)؛ که از بین آنان، تعداد ۱۸ نفر به عنوان استعداد برتر انتخاب و جهت تأیید نهائی به کمیسیون معرفی شدند.

 

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری