برگزاری جلسه کارگروه تلفیق مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر

برگزاری جلسه کارگروه تلفیق مرکزامور نخبگان واستعدادهای برتر
این جلسه در روز یک شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ با حضور اکثریت اعضای کارگروه به منظور بررسی «طرح توانمندسازی استعدادهای برترحوزه علمیه» برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین عماد ، رئیس محترم مرکز پس از خوش آمد گوئی به ضرورت ها، الزامات و بایسته های توانمند سازی استعدادهای برتر اشاره نمودو در ادامه، طرح توسط حجت الاسلام و المسلمین آقای راستگو ارائه شد و اعضای جلسه پس از ارائه نقطه نظرات کلی به بررسی مواد متن پیشنهادی پرداخته و پیشنهادات و نظرات اصلاحی و تکملی خود را ارائه نمودند.
در نهایت ، علاوه برکلیات، تعاریف، سیاست ها و اهداف این طرح، عرصه های توانمندسازی در دو ساحت دانش ومهارتی به تصویب رسید.

 

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری