برگزاری جلسه کارگروه تلفیق مرکزامورنخبگان واستعدادهای برتر

برگزاری جلسه کارگروه تلفیق مرکزامورنخبگان واستعدادهای برتر

این جلسه روزپنج شنبه ۲۴خرداد۱۴۰۳ باحضور اکثریت اعضای کارگروه به منظوربررسی«طرح توانمند سازی استعدادهای برترحوزه های علمیه»برگزارشد.

دراین جلسه ضمن اصلاح برخی عرصه های توانمندسازی دربخش دانش تکمیلی،مهارتهای سیاسی_اجتماعی وعرصه بین الملل، به بخش مهارت ها اضافه شد.

همچنین دراین جلسه درخصوص مسئول طراحی وتصویب برنامه های توانمندسازی، مسئول اجرای طرح ولزوم نظارت وارزیابی براجرای طرح، مباحثی مطرح واتخاذتصمیم شد.

 

درخواست ملاقات
طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان
گزارش تصویری