معرفی هیأت امناء مرکز
آیت‌الله علیرضا اعرافی

آیت‌الله علیرضا اعرافی

مدیر حوزه‌های علمیه و رئیس هیأت امنای مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

آیت‌الله سیدمحمد غروی

آیت‌الله سیدمحمد غروی

نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه در بنیاد ملی نخبگان

آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد

آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد

مدیر حوزۀ علمیه اصفهان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجمال‌الدین میرمحمدی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدجمال‌الدین میرمحمدی

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه

سرکار خانم فاطمه کبری متولیان

سرکار خانم فاطمه کبری متولیان

معاون پژوهش حوزه علمیۀ خواهران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد واعظی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد واعظی

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط حوزۀ برادران)

سرکار خانم صدیقه افشار

سرکار خانم صدیقه افشار

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط حوزۀ خواهران)

آیت‌الله سیداحمد خاتمی

آیت‌الله سیداحمد خاتمی

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه

آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی

آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی

نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه در بنیاد ملی نخبگان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی فاضل

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی فاضل

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی خیاط

مدیر حوزۀ علمیه خراسان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی

معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی رستم‌نژاد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی رستم‌نژاد

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط حوزۀ برادران)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط حوزۀ برادران)

آیت‌الله جواد مروی

آیت‌الله جواد مروی

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی عماد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعلی عماد

رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی

سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا علیهاالسلام

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی عباسی

رئیس جامعه المصطفی العالمیه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین رحیمیان موحد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین رحیمیان موحد

مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود آذربایجانی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود آذربایجانی

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط حوزۀ برادران)

حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر شهیدی زندی

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط جامعه الزهرا علیهاالسلام)

سرکار خانم افتخار یوسفی

عضو حقیقی

(معرفی شده توسط جامعه الزهرا علیهاالسلام)